About me

Me?

I'm Roger Hennum


And I love photo


Født i Sandvika - 7 år i Nord-Norge - bor nå i Drammen Viken (NO)
Elsker foto - rockekonserter, festivaler og litt naturfotografi.
Nikon - Olympus og Fujifilm bruker.
Drammen Mars 2020 NORWAY (NO)


Born in Sandvika - 7 years in Northern Norway - now lives in Drammen Viken (NO)
Love photo - rock concerts, festivals and some nature photography.
Nikon - Olympus and Fujifilm uses.
Drammen March 2020 NORWAY (NO)

It's all better

With better cards on

your handGruppe The Jerry Cans fra Canada spiller på festspillene i Nord-Norge Juni 2018.
Bildet gjengitt i magasine UpHere des 2018.
Foto: hennumphoto.no roger@hennum.as 2018


Group The Jerry Cans from Canada plays at the festival in Northern Norway June 2018.
Image released in UpHere magazine December 2018.
Photo: hennumphoto.no roger@hennum.as 2018

Designing my web page

roger@hennumphoto.no c 2020